دانلود ایبوک رایگان دو گام ساده برای جلب توجه دیگران بدون وحشت از بی اعتنایی

در این ابیوک و سه فیلم رایگان شما یاد می گیرید که با تسلط برمهارتی که به آن اشاره می شود، چطور در هرجمعی اعتبار داشته باشید، وکانون توجه افراد آن جمع باشید بدون اینکه بی اعتنایی افراد برایتان سخت باشد.

یک کتاب الکترونیکی + سه ویدئو آموزشی(به مدت یک ساعت)

حجم فایل ایبوک(457کیلوبایت)

(لینک ویدئو ها در انتهای کتاب الکترونیکی است)

مدرس این آموزش کیست؟

رضا پاک روان

مدرس و مشاور فن بیان و مهارتهای ارتباطی

طراح و مدرس دوره جامع ستارگان اعتمادبه نفس

قیمت محصول درحالت عادی: 56000 تومان

 رایگان فقط به مدت 10 روز

لینک  دانلود به ایمیل شما ارسال می شود

پس لطفا ایمیل صحیح خود را وارد کنید

شما می توانید این فرصت را نادیده بگیرید.اما یادتان باشد که تفاوت بین افراد موفق  و ناموفق در استفاده از فرصت هاست.

شاید آموزشهای این ایبوک و  ویدئو ها شما را از سختی بی اعتنایی دیگران و جذاب نبودن نجات دهد.

فهرست