سلام دوست عزیز

آیا آماده ای بدون هیچ گونه معطلی اعتمادبه نفستو با شرکت توی این آزمون محک بزنی

تذکر مهم

تعداد سوالات آزمون خودآزمایی : 10 تا

مطمئن باش این خودآزمایی کمتر از ده دقیقه زمان میبره ،پس با دقت گزینه ها را انتخاب کن که تفسیر و جواب آزمونت درست باشه.

هرسوال خودآزمایی سه گزینه دارد.

تمام گزینه های 1 سوالات =  یک امتیازدارد

 تمام گزینه های 2 سوالات = دو امتیاز دارد

تمام گزینه های 3 سوالات = سه امتیاز دارد

بعد از خواندن هر سوال گزینه ای که بیشتر به شخصیت شما نزدیک است را انتخاب کنید.و در پایان خودآزمایی مجموع امتیازهای خودرا حساب کنید. و بعد از جواب دادن به تمامی سوالات روی دکمه پایین همین صفحه کلیک کنید.

فهرست